Obchodní podmínky

Obchodní podmínky 

I. Úvodní ustanovení

 • Webové stránky www.lumade.cz provozuje: Lucie Marešová, IČ: 01839187, sídlem Věšínova 892/4, 700 30 Ostrava-Zábřeh, který prodává výrobky uvedené na těchto webových stránkách.
 • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele, zákazníka a jejich vzájemné vztahy.

 II. Vymezení pojmů

 • Objednávka je dokument, ve kterém si zákazník objednává určité množství daného výrobku, za určitou cenu. Objednávka je právní vztah, z něhož plynou práva a povinnosti provozovatele zákazníka.
 • Faktura je dokument, který obsahuje údaje z objednávky a slouží jako doklad o zaplacení a převzetí objednaných výrobků.

 III. Smluvní strany

 • Provozovatel provozuje webové stránky uvedené v části I. Úvodní ustanovení a zabývá se prodejem výrobků uvedených na těchto webových stránkách.
 • Zákazník využívá služeb provozovatele, které se týkají nákupu výrobků.

 IV. Práva a povinnosti provozovatele

 • Provozovatel má právo na uhrazení částky ve výši uvedené v objednávce.
 • Provozovatel má právo v případě, kdy si zákazník nepřevezme objednávku, ponechat si částku ve výši odpovídající ceny vybrané dopravy, a to z důvodu úhrady dopravy dopravci. 
 • Provozovatel má povinnost na webových stránkách uvádět výrobky, které jsou aktuálně skladem, rovněž za aktuální cenu, taktéž i možnosti dopravy a platebních metod.
 • Provozovatel má povinnost objednávku vyřídit do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky (potvrzení objednávky na e-mailovou adresu zákazníka).

 V. Práva a povinnosti zákazníka

 • Zákazník má právo na reklamaci výrobků z důvodů uvedených v obchodních podmínkách v části VII. Reklamace.
 • Zákazník má právo na vrácení částky pouze ve výší odpovídající hodnotě výrobků v objednávce, bez nároku na vrácení hodnoty dopravy.
 • Zákazník má povinnost objednané výrobky zaplatit ve výši uvedené v objednávce.
 • Zákazník má povinnost převzít objednané výrobky při jejich doručení.
 • Zákazník má povinnost v případě, kdy si nepřevezme objednávku, ponechat provozovateli částku ve výši odpovídající ceny vybrané dopravy, a to z důvodu úhrady dopravy dopravci provozovatelem. 

 VI. Platba, cena a doručení výrobků

 • Platba za objednané výrobky probíhá online přes platební bránu GoPay (online bankovní převod nebo platební kartou)
 • Cena za výrobky v aktuální výši je uvedená na webových stránkách provozovatele.
 • Ceny za jednotlivé druhy dopravy jsou uvedené na webových stránkách provozovatele.
 • Doprava je ve 3 variantách (Zásilkovna výdejní místa, Zásilkovna domů) včetně možnosti osobního vyzvednutí.
 • Zákazník po uhrazení objednávky obdrží doklad v podobě zaplacené faktury za uhrazení a převzetí výrobků na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 VII. Reklamace

 • Reklamace zakoupených výrobků platí po dobu 24 hodin od převzetí objednaných výrobků.
 • Na reklamaci má právo každý zákazník, který si zakoupí výrobky přes webové stránky provozovatele nebo e-mailem na e-mailovou adresu provozovatele.
 • Důvody reklamace zakoupených výrobků jsou následující: Doručení jiného/jiných výrobků, za jinou cenu, než byla uvedena na webových stránkách ve chvíli doručení objednávky provozovateli, v jiném množství, než bylo uvedeno v objednávce, v jiné kvalitě nebo při doručení byl poškozený výrobek.
 • Zákazník má nárok na náhradu škody i vrácení peněz v případě výše uvedených důvodů reklamace.
 • O nároku náhrady škody i vrácení peněz rozhoduje provozovatel, a to nejpozději do 3 dnů od přijetí reklamačního požadavku.

 VIII. Ochrana osobních údajů

 • Informace o zákaznících jsou uchovány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 • Zákazník odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromážděním osobních údajů v databázi provozovatele.
 • Osobní údaje zákazníka jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje provozovatel nepředkládá třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předkládány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení výrobků.

 IX. Závěrečné ustanovení

 • Práva a povinnosti provozovatele a zákazníka neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí platnými zákony a předpisy České republiky.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 25. června 2022.
 • Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změna nabývá v platnosti 1. den ode dne zveřejnění nových Obchodních podmínek na internetových stránkách provozovatele.

 Změněno dne 3. ledna 2024 v Ostravě.

Zpět do obchodu